layoutelementlayoutelement
Renuge194x64 jpg 

Aktiviteter

Til at understøtte den teoretiske del af undervisningen kan du herunder finde forslag til forskellige fysiske aktiviteter. Aktiviteterne kan laves i klasselokalet sammen med eleverne.

Aktiviteter, som understøtter temaet affald, der smides i naturen:
Hent Litter Bug – Nedbrydningsforsøg

Aktiviteter, som understøtter temaet affald:
Hent Mr. Trash – Lav dit eget genbrugspapir
Hent Mr. Trash – Hvor mange kilo papir?
Hent Mr. Trash – Hvilken type papir kan genbruges?
Hent Mr. Trash - Beregn en sodavands miljøbelastning

Aktiviteter, som understøtter temaet vand:
Hent Miss Chrystal – Vandets livscyklus

Aktiviteter, som understøtter temaet spildevand:
Hent Mr. Flush – Mekanisk rensning på renseanlægget
Hent Mr. Flush – Biologisk rensning på renseanlægget 1
Hent Mr. Flush – Biologisk rensning på renseanlægget 2

Aktiviteter, som understøtter temaet klimaforandringer:
Hent CO2-Connie – CO2 forsøg - lav din egen drivhuseffekt
Hent CO2-Connie – CO2 forsøg - planter "spiser" CO2 og laver ilt
Hent CO2-Connie – CO2 forsøg - tørke, oversvømmelse og planter!
Hent CO2-Connie – CO2 forsøg - CO2 er en tung gas
Hent CO2-Connie – CO2 forsøg - fylder varmt vand mere?
Hent CO2-Connie – CO2 forsøg - hvad optager mest energi fra solen - mørk jord eller sne?

Inspiration til aktiviterne under Miss Chystal og Mr. Flush er hentet fra Spildevandscenter Avedøre I/S.