layoutelementlayoutelement
Renuge194x64 jpg 

Lærervejledning

Om undervisningsmaterialet på hjemmesiden
Formålet med undervisningsmaterialet til RENE Uger er at give børn i 5. klasse viden om affald, vand og spildevand, styrke børnenes forståelse af sammenhængen mellem deres hverdag og miljøproblemer samt få en ren, køn og grøn Kommune.

Materialet er særligt rettet mod natur- og teknikundervisningen men kan også inddrages i fagene dansk, historie og billedkunst.
Materialet er udfærdiget, så flere fags trinmål opfyldes. 

Hjemmesidens opbygning
www.udmedskrald.horsens.dk er opdelt i emnerne Mr. Trash, Miss Chrystal, Mr. Flush, Litter Bug og CO2-Connie samt en konkurrencedel.

Fra hovedsiden er der desuden indgang til Lærerværelset, hvor du finder links, undervisningsmateriale, forslag til aktiviteter i klassen, konkurrencer og lærervejledning.

Litter Bug
Handler om affald smidt i naturen.
Her kan du læse om, hvor farligt affald smidt i naturen er for dyr og om affaldets nedbrydningstider.

Miss Chrystal
Handler om vand.
Her kan du finde et vandspil, faktablade om vandets kredsløb og forskellen mellem vand fra hanen og vand på flaske. Du kan også læse om vand i gamle dage.

Mr. Trash
Handler om affald.
Her kan du finde et sorteringsspil, hvor det gælder om at lægge affaldet i de rigtige beholdere.
Du kan også finde faktablade om sodavandsdåser og marmeladeglas samt få et historisk tilbageblik med fokus på affald.

CO2-Connie
Handler om klima.
Her kan du finde et klimaspil og blandt andet læse om CO2 i fortiden, om klimaforandringer og om klima og affald.

Mr. Flush
Handler om spildevand.
Her kan du finde et pøllespil og læse om spildevandets vej fra toilet til renseanlæg og om renseanlægget. Du kan også læse om spildevand før og nu.

Elementer i RENE Uger

Indsamling af affald
Vær med til at holde Kommunen ren og pæn ved at samle affald.  Naturvejleder Thorke Østergaard tilbyder at komme med ud på skolen og sammen med eleverne se på naturen omkring skolen, mens I samler affald. Naturvejlederen kan bookes torsdag i uge 39.

Vær samtidig med i konkurrencen om biografbilletter til hele klassen. Der trækkes lod mellem alle deltagende klasser. Vinderen offentliggøres på hjemmesiden. 
Konkurrencebetingelser.

Undervisning i klassen
Få besøg i klassen af en affaldsekspert, som fortæller om affald i naturen, jordens ressourcer og sortering af affald. Du kan vælge at få besøg i ugerne 36, 37, 38 eller 39.

Ud i det virkelige liv
RENE Uger byder på rundvisninger flere steder.
• På Genbrugspladsen i Horsens kan klassen høre om sortering af affald, få en rundvisning og
  sortere affald.
• Der er også mulighed for at besøge genbrugspladserne i Brædstrup og Vedslet.
• Rugballegård byder på en snak om vandets vej fra jorden ud til borgerne.
• Klassen kan høre om, se og lugte spildevandet på Centralrenseanlægget.

Undervisningsmateriale
Til at understøtte undervisningen i affald, vand og spildevand har Horsens Kommune og Samn Forsyning udarbejdet undervisningsmaterialet "Forbrænding af restaffald", "Genbrug af  madaffald", "Genbrug papir", "Genbrug metal-, hård plast- og glasemballage", "Klimaforandringer", "Fra spildevand..." og "Drikkevand". Undervisningsmaterialet kan rekvireres gratis.
Se undervisningsmateriale

Aktiviteter
Til at understøtte den teoretiske del af undervisningen er der udarbejdet forskellige forsøg og aktiviteter, der kan laves i klasselokalet sammen med eleverne.
Se aktiviteter

Vær kreativ
Lav skraldekunst og vær med i konkurrencen om biografbilletter til hele klassen. Skraldekunst kan være sange, digte, skulpturer eller collager. Bedste skraldekunst præmieres. Præmien er biografbilletter til hele klassen.
Se konkurrencebetingelser

Hvordan sortere vi affaldet på skolen
Hvilken klasse kommer med det bedste forslag til, hvordan der opnås en god sortering af affaldet på skolen. Præmien er biografbilletter til hele klassen.
Se mere under konkurrencen